Breadcrubs

BABADAĞ ASANSÖR

Asansörler, ayda bir defa bakım, yılda bir defada muayene yaptırma zorunluluğu olan bir taşıma aracıdır. Bu zorunluluk kanunlarla belirtilmiş ve yetki belgesi olan firmalarla bakım antlaşması yapılmasını yöneticilere görev ve sorumluluk olarak vermiştir.